Häk­tad för våld­täkts­för­sök

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En man har häk­tats för det miss­tänk­ta våld­täkts­för­sö­ket på en ni­o­å­rig flic­ka på Os­kar­stor­get i Öre­bro, rap­por­te­rar SVT Öre­bro. Den 27-åri­ge man­nen, som är hem­ma­hö­ran­de i sta­den, greps i tors­dags.

Flic­kan var på väg till fri­tids ti­digt på ons­dags­mor­go­nen när över­grep­pet in­träf­fa­de i ett grön­om­rå­de mitt i sta­den. En för­bi­pas­se­ran­de kvin­na kun­de av­bry­ta för­lop­pet ge­nom att se vad som hände. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.