Mi­li­tär 90-års­upp­vis­ning i Ki­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KI­NA. Ki­ne­sis­ka Fol­kets be­fri­el­se­ar­mé fyl­ler 90 år, och i går hölls en mäk­tig mi­li­tär­pa­rad för att upp­märk­sam­ma ju­bi­le­et. Ki­na har den störs­ta stå­en­de ar­mén i värl­den. Se­dan Xi Jin­ping blev pre­si­dent 2012 har han gått in för att mo­der­ni­se­ra den, och stär­ka det sty­ran­de kom­mu­nist­par­ti­ets kon­troll över den. 90-års­pa­ra­den hölls på mi­li­tär­ba­sen Zhu­ri­he i In­re Mon­go­li­et (den del av Mon­go­li­et som ly­der un­der Ki­na) och Xi följ­de den på plats i ka­mou­fla­ge­u­ni­form från en öp­pen jeep. Bil­den från den stat­li­ga ny­hets­by­rån Nya Ki­na. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.