I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FRANKRIKE. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven mö­ter pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron i Pa­ris.

■■EU. Sista da­gen för med­lems­län­der att an­mä­la sitt in­tres­se för att ta över Lon­don­ba­se­ra­de bank­myn­dig­he­ten EBA och me­di­cins­ka myn­dig­he­ten EMA.

■■STOLT­HET. Stock­holm Pri­de in­leds. På­går till den 6 au­gusti.

■■SOMMARPRAT. Skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Ba­har Pars som­marpra­tar i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.