CITATET

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

”De fles­ta män­ni­skors själv­bi­o­gra­fi är sum­man av de­ras livs­lögn­er.”

Lars Norén, för­fat­ta­re och dra­ma­ti­ker (född 1944)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.