Til­de föll på förs­ta häc­ken

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Den kor­ta häc­ken blev in­te nå­gon hit för Fal­ken­bergs IK:S Til­de Johansson vid eu­ro­pe­is­ka ung­doms-os i Ung­ern.

I se­mi­fi­nal­hea­tet slog hon hårt i and­ra häc­ken och stör­des se­dan yt­ter­li­ga­re när en med­täv­la­re föll på ba­nan in­till.

Til­de fick en ny chans, ett so­lo­lopp någ­ra tim­mar fö­re fi­na­len.

– Men det gick helt åt sko­gen, be­rät­ta­de hon. Jag var nog li­te för tag­gad.

Det slu­ta­de re­dan vid den förs­ta häc­ken, dit Til­de kom med fel ben först och drå­sa­de i bac­ken.

Hon fick för­vis­so stort stöd från många i den svens­ka trup­pen, men ha­de hel­ler in­te för­del av de fy­ra se­kund­me­ters med­vind som hen­nes med­täv­la­re ha­de i fre­da­gens se­mi­fi­na­ler. På lör­da­gen var det vind­stil­la... Til­de kan än­då se till­ba­ka på mäs­ter­ska­pet med nö­je. Hon tog ett brons i längd, med ett långt sista­hopp och skaf­fa­de sig dess­utom vär­de­full mäs­ter­skapsru­tin.

– Jag hop­pas va­ra till­ba­ka här näs­ta år, då av­görs JEM på sam­ma plats, sa Til­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.