AIK ger in­te upp gul­d­jak­ten: ”Finns hopp”

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­TON SVENS­SON/TT

FOT­BOLL: Er­dal Ra­kip hop­pa­de in och bom­ba­de in tre po­äng till Mal­mö mot Gif Sundsvall. Av­stån­det ner till bland an­nat ja­gan­de AIK öka­de där­med till tolv po­äng, men med två mat­cher mer spe­la­de än de svart­gu­la. En Aik-se­ger mot Kal­mar var där­för nöd­vän­dig för att ha­ka på de re­ge­ran­de mäs­tar­na.

Men den ute­blev se­dan Kal­mars Her­man Hell­berg dund­rat in mat­chens en­da mål.

– Nu är det en stor be­svi­kel­se. Vi har hög­re am­bi­tio­ner i vårt spel. Vi kan mer och bätt­re, sä­ger Ri­kard Nor­ling.

Nor­ling kan ock­så kon­sta­te­ra att av­stån­det till le­dan­de MFF är långt, men in­te omöj­ligt att häm­ta i kapp.

– Där i lig­ger en stor del av be­svi­kel­se. Det blir en ut­ma­ning att häm­ta i kapp. Det finns fort­fa­ran­de hopp, sä­ger Nor­ling.

Mitt­fälts­mo­torn Kristof­fer Ols­son slår ock­så fast att glap­pet upp till top­pen är långt.

– Det är för långt så klart. Det är det som är så tungt, att man kän­ner att vi är så långt ef­ter lik­som. Vi får fo­ku­se­ra på näs­ta match helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.