Ing­en svensk se­ger i Ham­burg

Hallands Nyheter - - Sporten -

Golf: Svens­kar­na Jens Fa­hr­bring och Jo­han Ed­fors var med i se­ger­stri­den i Eu­ro­pa­tour­täv­ling­en i golf i Ham­burg – med det räck­te in­te he­la vägen för nå­gon av dem.

Ed­fors gjor­de en eag­le på det 15:e hå­let och av­slu­ta­de med en bir­die. Det gav fem slag un­der par för ron­den, hans bäs­ta i täv­ling­en, och sam­man­lagt en de­lad tred­je­plats – två slag från särspel. Fa­hr­bring fick det in­te rik­tigt att stäm­ma på gree­ner­na och slu­ta­de de­lad fem­ma, ett slag bakom lands­man­nen.

Eng­els­man­nen Jor­dan Smith vann täv­ling­en ef­ter att ha be­seg­rat den re­ge­ran­de mäs­ta­ren Alex­an­der Lé­vy, Frankrike, i särspel.

Ri­kard Karl­berg klätt­ra­de 19 pla­ce­ring­ar och blev tred­je bäs­ta svensk, på de­lad 19:e plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.