Bot­ten­napp och stor­för­lust för Skrea

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 4 HAL­LAND: Skre­ai­ter­na ha­de tyd­li­gen in­te in­sett att se­mestern var över. Astrio fick en en­kel upp­gift och vann med 6–1 (3–0) och Skrea-trä­na­ren Björn Samu­els­son var in­te nå­dig i sin kri­tik:

– Rik­tigt pin­samt! En för­lust kan jag ac­cep­te­ra, men man mås­te åt­minsto­ne bju­da till. I dag fanns det ingen­ting hos oss.

– Vi har ett ungt gäng och det syn­tes att grab­bar­na skäm­des över in­sat­sen. En rejäl läxa att ta lär­dom av. Skre­as tröst­mål gjor­des av Niklas Wal­lin. – Det var ing­en av vå­ra som kom upp i nor­mal stan­dard, be­tyg­sat­te Björn bis­tert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.