Bostads­bo­lag fyl­ler 70 år

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Följ med i Var­bergs Bostads 70-åri­ga liv. Från star­ten på 40-ta­let med bo­stads­bris­ten fram till 90-ta­lets tom­ma lä­gen­he­ter och till­ba­ka till en si­tu­a­tion som lik­nar den på 40-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.