Vad har vi gjort för fel?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TRA­FIK. Var­för re­spek­te­rar in­te yng­re män­ni­skor vå­ra gans­ka enk­la reg­ler i sam­häl­let?

Jag me­nar t. ex has­tig­hets­be­stäm­mel­ser, spe­ci­ellt 30 skyl­tar, cyk­ling på trot­to­a­rer, cyklar ut­an be­lys­ning m.m. Vad har vi äld­re gjort för fel? Är jag ba­ra en gnäll­gub­be?

Jan Frost­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.