Fak­ta:

Em­ma Ek­stedt

Hallands Nyheter - - Varberg -

Egen­fö­re­ta­ga­re med fo­kus på häl­sa och trä­ning. Dri­ver Stark­mam­ma Var­berg. 40 år. Klas­torps by. Sköv­de och Ma­ri­estad. Gift och två barn. ”Den lil­la sta­den vid ha­vet, som er­bju­der myc­ket vac­kert och ett bra lä­ge.” ”En na­tur­lig del i li­vet. Och så fan­tas­tiskt ro­ligt!” * * * * * * *

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

Ål­der: Bor: Upp­växt: Fa­milj: Om Var­berg: GYM. I ga­ra­get hem­ma hos Em­ma Ek­stedt lig­ger fo­kus på star­ka och funk­tio­nel­la krop­par. Trots nam­net Stark­mam­ma, är al­la trä­nings­sug­na väl­kom­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.