NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Lindberg 6:14. Säl­ja­re: Sand­ra Ma­ria Nils­son och Christi­an Mat­ti­as Nils­son. Kö­pa­re: Boo Gun­nar Lennart Löv­gren och An­na Pia Ca­ri­na Nils­son. Kö­pe­sum­ma: 830 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 298 000 (2015) kro­nor.

Se­mestern 3, Se­mester­vä­gen 6, Var­berg. Säl­ja­re: Var­bergs kom­mun. Kö­pa­re: Siv Ca­ri­na Eli­sa­beth Mes­za­ros och San­dor Karl Mes­za­ros. Kö­pe­sum­ma: 1 200 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Vag­na­bäck 1:11, Öst­ra Hed 3, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Es­ter Christi­na Ma­ria An­ders­son och Leif Sven-ar­ne An­ders­son. Kö­pa­re: Sand­ra Mi­le­na Ör­telind och Ri­kard Ste­fan Wängs­tedt. Kö­pe­sum­ma: 3 785 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 803 000 (2014) kro­nor.

Mo­sip­pan 9, Back­sip­pestigen 3, Var­berg. Säl­ja­re: Ingrid Catri­ne Yng­bro. Kö­pa­re: La­bi­not Uka och Flo­ri­je Uka. Kö­pe­sum­ma: 3 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 009 000 (2015) kro­nor.

Skäl­linge 11:3, Köp­mans­vä­gen 103A, Skäl­linge. Säl­ja­re: Var­bergs Sp­ar­bank AB (publ). Kö­pa­re: Ma­ria The­re­se An­der­sen och Erik Alex­an­der Heim­rot. Kö­pe­sum­ma: 1 550 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 168 000 (2016) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.