In­brott i vil­la två gång­er sam­ma natt

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Förs­ta lar­met kom strax ef­ter tolv nat­ten till måndag. En in­ring­a­re kon­tak­ta­de po­li­sen ef­ter att ha sett hur föns­ter kros­sas till en vil­la på Os­kars­dals­ga­tan i Var­berg, och hur tre per­so­ner tog sig in. När po­li­sen kom­mer till plat­sen har per­so­ner­na hun­nit ta sig där­i­från, och plat­sen spär­ras av i vän­tan på tek­nisk un­der­sök­ning un­der mor­go­nen. Men ba­ra någ­ra tim­mar se­na­re, vid 04.30, får väktar­bo­la­get ett ka­me­ra­larm som vi­sar hur per­so­ner­na åte­ri­gen be­fin­ner sig i vil­lan. Den här gång­en hin­ner po­li­sen dit me­dan de fort­fa­ran­de är kvar, och tre män i 20-års­ål­dern kan gri­pas. Det är än­nu oklart vad per­so­ner­na har stu­lit, men in­nan de greps hann de slänga en del gods längs med vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.