Sågs gö­ra in­brott på Åkul­la­re­stau­rang

Hallands Nyheter - - Varberg -

ÅKULLA: När per­so­nal till Åkulla café och re­stau­rang kom till job­bet på mån­dags­mor­go­nen fick de hö­ra av en ho­tell­gäst i när­he­ten att det va­rit oljud vid re­stau­rang­en un­der nat­ten. Ho­tell­gäs­ten har sett hur två män för­sö­ker bry­ta sig in till ett käl­lar­för­råd, för att se­dan åka där­i­från i varsin bil. Det är än­nu oklart om nå­got sak­nas, men he­la för­rå­det har ge­nom­sökts av de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen. Ing­en är i nu­lä­get gri­pen för brot­tet som ru­bri­ce­ras som stöld ge­nom in­brott, al­ter­na­tivt för­sök till stöld ge­nom in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.