Ton­å­ring döms för miss­han­del på fest

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Det var i april i år som en fest på en ort i Var­berg slu­ta­de med att poj­ke i ton­å­ren blev miss­hand­lad av en an­nan fest­del­ta­ga­re. En poj­ke i 16-års­ål­dern döms nu för att ha sla­git till ho­nom i bröst­kor­gen och med knyt­nävsslag i an­sik­tet. Off­ret fick ef­ter miss­han­deln ope­re­ra sig då un­der­kä­ken gick av. Se­dan hän­del­sen har han ing­en kän­sel in­ne i mun­nen och då­lig kän­sel ut­an­på kin­den. Poj­ken som ut­de­la­de sla­gen döms nu till ung­doms­tjänst på 45 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.