Lin­da och Karl Kor­zek­wa, Espe­vik

Hallands Nyheter - - Nyheter -

- Färs­ka fral­lor är bra strand­mat. Men i dag har vi med oss rev­bens­spjäll, det är en­kel mat som man kan ta på vägen och man be­hö­ver in­te ha så myc­ket verk­tyg med sig.

– Svens­ka grön­sa­ker är gott att ha att smas­ka på när man är på stran­den. Till ma­ten har vi med oss flä­dersaft att dric­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.