Mo­ped­brand kan va­ra an­lagd

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Un­der nat­ten till sön­dag lar­ma­des po­lis och rädd­nings­tjänst till Ut­marks­vä­gen i Fal­ken­berg där en mo­ped brann. Lar­met kom strax fö­re mid­natt och rädd­nings­tjäns­ten kun­de snabbt släc­ka den brin­nan­de mo­pe­den. Det var ald­rig nå­gon risk för sprid­ning. Ut­marks­vä­gen lig­ger vid Öst­ra Gär­de. Po­li­sen kon­trol­le­ra­de en 17-åring som be­fann sig i när­he­ten men han kun­de in­te kopp­las till bran­den.

Po­li­sen miss­tän­ker att bran­den är an­lagd och har ru­bri­ce­rat ären­det som miss­tänkt ska­de­gö­rel­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.