Par­ke­ring för pend­la­re fö­reslås

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

ULLARED: En man som fun­de­rar på att åka mer kol­lek­tiv från hem­met i in­lan­det till job­bet i Fal­ken­berg tyc­ker sig ha ett di­lem­ma: par­ke­ring!

En­ligt ett med­bor­gar­för­slag mås­te han först kö­ra bil för att nå bussta­tio­nen i Ullared och han tyc­ker det är en brist att det sak­nas lång­tidspar­ke­ring för pend­la­re nä­ra bussta­tio­nen. Vis­ser­li­gen finns det gott om shop­ping­par­ke­ring i Ullared, men in­te för pend­la­re. Han ef­ter­ly­ser där­för så­dan par­ke­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.