Tio dö­da i svi­nin­flu­en­sa

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BURMA. Tio män­ni­skor har om­kom­mit i ett ut­brott av svi­nin­flu­en­san, H1N1, i Burma, där yt­ter­li­ga­re minst 51 män­ni­skor smit­tats.

Ut­brot­tet bör­ja­de för en vec­ka se­dan och värst drabbat är Rangoon, lan­dets störs­ta stad.

Myn­dig­he­ter har för­sökt öka med­ve­ten­het om sjuk­do­men, och sam­ti­digt lug­na all­män­he­tens oro. I Rangoon har bu­ti­ker sålt slut på mun­skydd.

Burma har ock­så haft pro­blem med få­gel­in­flu­en­san, H5N1. 1 800 kyck­ling­ar av­li­va­des ef­ter att smit­tan upp­täck­tes på en gård för­ra må­na­den. (Tt-reuters)

FO­TO: THEIN ZAW/AP/TT/ARIKV

Kvin­nor bär an­sikts­mas­ker för att skyd­da sig mot svi­nin­flu­en­san i Rangoon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.