Kri­mi­nellt gäng till Skå­ne

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Det dans­ka kri­mi­nel­la gäng­et Loyal to Fa­mi­lia (LTF) har bör­jat för­sö­ka eta­ble­ra sig i Mal­mö och Helsing­borg, rap­por­te­rar Ek­st­ra Bla­det.

– Vi kän­ner i all­ra högs­ta grad till Loyal to Fa­mi­la och de­ras verk­sam­het i Dan­mark. Vi vet att de har va­rit i Mal­mö och att de för­sö­ker eta­ble­ra sig här, sä­ger Mal­mö­po­li­sens presstal es­per­son Nils Nor­ling till TT.

Den se­nas­te ti­den har med­lem­mar till LTF kopp­lats ihop med skjut­ning­ar och kniv­skär­ning­ar i Kö­pen­hamn. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.