Po­li­sen: Bor­de in­te kun­na ske

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Att en 16-årig en­sam­kom­man­de poj­ke i lör­dags kun­de skju­tas in­ne på ett fa­mil­je­hem i Ty­resö, sö­der om Stock­holm, för­vå­nar po­li­sen.

– Det bor­de in­te kun­na ske på ett så­dant stäl­le. Det är själv­klart li­te märk­ligt att det kan ske in­ne på ett fa­mil­je­hem. Det bor­de fin­nas per­so­nal el­ler an­sva­rig på plats som har kontroll, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­re Da­ni­el Löfgren.

16-åring­en blev skju­ten med fle­ra skott, men hans till­stånd är sta­bilt. Ing­en har än­nu gri­pits för då­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.