Fri rör­lig­het upp­hör 2019

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

STOR­BRI­TAN­NI­EN. Av­ta­let om fri rör­lig­het för män­ni­skor mel­lan EU och Stor­bri­tan­ni­en upp­hör i mars 2019 när Stor­bri­tan­ni­en läm­nar EU.

Det med­de­lar pre­miär­mi­nis­ter Theresa Mays ta­les­per­son, och tilläg­ger att re­ge­ring­en re­dan lagt fram en del de­tal­jer kring för­slag på hur det ska bli för Eu-med­bor­ga­re ef­ter brex­it.

– And­ra de­lar av in­vand­rings­sy­ste­met ef­ter brex­it kom­mer att kom­ma fram med ti­den, det skul­le va­ra fel att spe­ku­le­ra i hur des­sa kan se ut, sä­ger ta­les­per­so­nen. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.