Sri Lan­ka i krig mot myg­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SRI LAN­KA. Åt­ta år ef­ter ett för­ödan­de in­bör­des­krig mo­bi­li­se­rar Sri Lan­ka igen – mot mygg. Den­gu­e­fe­ber sprids i dra­ma­tisk takt av myg­gen. Un­der årets sju förs­ta må­na­der har an­ta­let fall av den­gu­e­fe­ber i Sri Lan­ka va­rit fy­ra gång­er så stort som ge­nom­snit­tet un­der åren ef­ter 2010. Fler än 109 000 sjuk­doms­fall har be­kräf­tats och 300 av de smit­ta­de har dött. Så höga tal har det ald­rig va­rit frå­ga om ti­di­ga­re. Änd­ra­de ne­der­bördsmöns­ter är en or­sak till sprid­ning­en. På bil­den be­käm­pas myg­gen med gif­ter i Colom­bo. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.