El­va dö­da­de av blix­ten i In­di­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

IN­DI­EN. Minst el­va män­ni­skor har dö­dats av blixt­ned­slag un­der ett åsko­vä­der i del­sta­ten Odisha i öst­ra In­di­en, en­ligt lo­ka­la myn­dig­he­ter. Yt­ter­li­ga­re 15 män­ni­skor har ska­dats. Fle­ra av off­ren, som ar­be­ta­de på åk­rar när blix­ten slog ned, har kri­tis­ka ska­dor och döds­ta­let kan kom­ma att sti­ga, sä­ger che­fen för del­sta­tens ka­ta­strof­myn­dig­het.

På bil­den va­dar en man på en över­sväm­mad ga­ta i Ah­ma­da­bad i del­sta­ten Gu­ja­rat. Sam­man­lagt har näs­tan 700 män­ni­skor i lan­det om­kom­mit till följd av över­sväm­ning­ar­na, varav över 200 Gu­ja­rat. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.