140 mil­jo­ner ci­ga­ret­ter i be­slag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EU. 32 per­so­ner har gri­pits och 140 mil­jo­ner ci­ga­ret­ter har ta­gits i be­slag i en om­fat­tan­de Eu-in­sats un­der de se­nas­te tre må­na­der­na.

– Ge­nom de här in­sat­ser­na har vi mins­kat ström­men av olag­li­ga ci­ga­ret­ter in till EU ge­nom att an­gri­pa pro­ble­met vid ro­ten, sä­ger Gio­van­ni Kess­le, ta­les­per­son för EU:S an­ti­be­drä­ge­ri­en­het Olaf.

Till­sla­gen har skett i sex eu­ro­pe­is­ka län­der. Flest ci­ga­ret­ter har be­slag­ta­gits i Bel­gi­en. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.