1 AU­GUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Per är en svensk form av gre­kis­kans Petrus. Den ur­sprung­li­ga for­men på svens­ka var Päd­her, vil­ket vi­sar släkt­ska­pet med Pe­der, Pe­ter och Pet­ter. Per bör­ja­de an­vän­das i Sve­ri­ge på 1400-ta­let och lig­ger i dag på fem­te plats bland Sve­ri­ges van­li­gas­te mans­namn. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Per är 56 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.