BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag fi­rar schwei­zar­na sin na­tio­nal­dag till min­ne av eds­för­bun­dets bildan­de 1291. Då slöt sig stä­der och bon­de­kom­mu­ner sam­man och de tre ”ur­kan­to­ner­na” Uri, Schwyz och Un­ter­wal­den, bil­da­de ett ”evigt för­bund”. Syf­tet var att omin­tet­gö­ra det habs­burgs­ka furs­te­hu­sets ex­pan­sions­po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.