Eve­li­na To­vek blev fy­ra vid Glo­bal Cham­pi­ons Tour-täv­ling­en i Ber­lin. 23

Hallands Nyheter - - Väder & Vind -

FOT­BOLL/DIV 3 SYDVÄSTRA: Stafsinge tog en myc­ket väl­kom­men se­ger ge­nom att be­seg­ra Snöstorp Ny­hem med 4–3 (2–1) och kli­va upp två snäpp i ta­bel­len.

– Oer­hört vik­tigt, kon­sta­te­ra­de trä­na­ren Ste­fan Hul­tén.

Ny­för­vär­vet från Fal­ken­bergs FF, Hu­go Thör­nqvist, gjor­de en pang­de­but. Han skic­ka­de in 3–1 på en sten­hård fri­spark från 30 me­ter och ha­de sånär satt en li­ka­dan i and­ra halv­lek, men då räd­da­de gäs­ter­nas mål­vakt, via rib­ban.

– Hu­go har ett ma­ka­löst till­slag med väns­tern, sa Hul­tén. Och i förs­ta halv­lek spe­la­de vi rik­tigt vac­kert och med fi­na mål.

Det blev dock en ängs­lig av­slut­ning, ef­ter att Snöstorp Ny­hem re­du­ce­rat till 4–3 i den 75:e mi­nu­ten.

– Men vi höll un­dan, det var det vik­ti­gas­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.