Bua kla­ra­de av Hal­mi­as tryck

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5 HALLAND: Bua fick sli­ta hårt för att hål­la un­dan för Hal­mia Aca­de­my i den förs­ta halv­le­ken.

– Då var de bätt­re än vi, er­kän­de Bua-trä­na­ren Ger­ry Gun­nars­son, ef­ter se­gern med 2–0 (1–0).

Bua ha­de flyt vid en hör­na, som tou­cha­des i mål av en hal­mi­an. Se­dan gjor­de come­bac­kan­de Ro­bin Sun­dqvist mål, en knapp mi­nut ef­ter sitt inhopp.

– Ro­bin är till­ba­ka ef­ter ska­da och så har Jesper Gun­nars­son åter­vänt ef­ter hal­van­nat år i Bo­is, sa Ger­ry.

Ex­tra vik­tigt ef­tersom Bua i höst får av­va­ra fy­ra spe­la­re, som väl­jer Wic och in­ne­ban­dy.

Beröm till he­la Bua-la­get, med ex­tra plus till mitt­bac­kar­na Niklas Hans­son och Jesper Gun­nars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.