Håffs chock­start räck­te in­te

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 4 HALLAND: Det tog tret­tio se­kun­der, se­dan ha­de Håff gjort 0–1 mot Leikin ge­nom Kristof­fer Kull.

Men in­nan halv­le­ken var över ha­de hem­ma­la­get vänt till 2––1 i slu­tet av mat­chen.

– Vi ha­de ett bra chan­ser in­nan Leikin kvit­te­ra­de, men jag får nog er­kän­na att de vann rätt­vist, sa Håff-trä­na­ren Stig Kris­tens­son.

I and­ra halv­lek ha­de ock­så Håff­for­war­den Kull ett skott i stol­pen.

– Kil­lar­na käm­pa­de på bra, med ex­tra plus till Kull och Rasmus Ang­hem i back­lin­jen, sum­me­ra­de Kris­tens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.