An­nie tip­sar:

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Way Out West: FRANK OCE­AN

* – Änt­li­gen! Så kän­ner väl varen­da en ef­ter det som hän­de Way Out West 2012? Han ställ­de in, nå­gon dag in­nan om jag minns rätt. Har läng­tat att få se ho­nom igen se­dan han värm­de upp mitt hjär­ta på Co­achel­la.

LANA DEL REY

– Finns nog ing­en jag är så ny­fi­ken på hur hon lå­ter li­ve, på rik­tigt. Lå­ter hon som den Queen hon ser ut som?

FATOUMATA DIAWARA & HINDI ZAHRA

– Två kvin­nor som tur­ne­rar runt till­sam­mans och ska­par kär­lek ihop på ett sätt som en in­te får mis­sa att upp­le­va. Det är i al­la fall så min mag­käns­la sä­ger. Tyc­ker vi li­tar på den.

MAJOR LAZER

* – Vad ska en ens sä­ga? Dans­fest, dans­fest, dans­fest. Sist jag såg dem på fes­ti­va­len T in the Park dan­sa­de AL­LA i den le­ra vå­ra ben ock­så var täck­ta ut­av. Det var fan­tas­tiskt. Vill va­ra med om det igen. Helst mi­nus le­ran.

– De räk­nas ju som ett av det se­na 1900-ta­lets vik­ti­gas­te band. Räc­ker väl som an­led­ning till att se dem?

– Åh Feist. Hon är en av de my­si­gas­te ar­tis­ter­na jag vet. Hon får en att le och jag re­kom­men­de­rar sol när den­na kvin­na spe­lar. Sol och gräs­sit­tan­des/ lig­gan­des med val­fri dryck ba­lan­se­ran­des på ma­gen.

SAMPHA

– Hör­de hans mju­ka stäm­ma förs­ta gång­en på SBTRKT´S låt ”Hold On”. Men nu är det ba­ra han. Och det räc­ker gott och väl. Han får he­la min kropp att kän­na, vil­ket är ett bra be­tyg.

Stay Out West: TASH SULTANA

– Ett mu­si­ka­liskt ge­ni. Hon kan typ allt jag in­te kan. Vill va­ra nä­ra hen­ne, punkt.

MWUANA

– Det blir typ in­te sväng­i­ga­re. Lyss­na in er på hans hyl­la­de al­bum ”Tril­ler” och gå sen dit och ska­ka din rum­pa.

FANTASTIC NEGRITO

– Allt­så en bland­ning mel­lan roots­mu­sik, blues, R&B och funk = wow! Kan in­te tän­ka mig att det blir nå­got an­nat än en oför­glöm­lig spel­ning. Gå och se ho­nom ba­ra.

EL PERRO DEL MAR

– Hon gör dröm­li­ka lå­tar och jag vill stå in­ne på klub­ben och ba­ra vag­ga till hen­nes mu­sik. Fram och till­ba­ka, blun­dan­des.

”Vi kanske ses där? Kanske vag­gan­des i folk­ha­vet, kanske ska­kan­des på rum­por­na ...” AN­NIE TU­RES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.