Fak­ta: Way Out West

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Mu­sik­fes­ti­va­len i Slotts­sko­gen i Gö­te­borg ar­ran­ge­ra­des för förs­ta gång­en 2007. Som­ma­rens fes­ti­val är den elf­te i ord­ning­en. * Way Out West an­ord­nar kon­ser­ter på fes­ti­val­om­rå­det i Slotts­sko­gen. Det an­ord­nas ock­så kon­ser­ter på klub­bar runt om i Gö­te­borg, det pro­gram­met kal­las Stay Out West. Fes­ti­va­len har ock­så en film­del, där bland an­nat Ru­ben Öst­lunds ”The Squa­re” och fil­men ”Väck mig när ni vak­nat” om Sil­va­na Imam pre­miär­vi­sas. Fes­ti­va­len har ock­så en fö­re­läs­nings­del där bland and­ra Alex&sig­ge och Pa­trik Sjö­berg pra­tar samt An­ders Yge­man, fö­re det­ta in­ri­kesmi­nis­tern. * Fes­ti­va­len på­går 10-12 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.