Bo­kre­cen­sent blir bow­lingkock

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Bo­kre­cen­sen­ten på SVT, skri­ver Vär­na­mo Ny­he­ter.

Utvik har de se­nas­te 18 åren re­cen­se­rat och be­tyg­satt lit­te­ra­tur i Go­mor­ron Sve­ri­ges mor­gon­sof­fa.

Be­slu­tet att in­te för­nya hans kon­trakt upp­ges be­ro på om­gör­ning­en av SVT:S mor­gon­pro­gram. Den 28 au­gusti er­sätts Go­mor­ron med Mor­gon­stu­di­on.

– Det blir som om man bör­jar om. Ska jag va­ra är­lig så känns det li­te som om man går i pen­sion 15 år för ti­digt, det är klart att det känns dys­tert, sä­ger han till tid­ning­en.

Utvik upp­ger själv att han tän­ker sö­ka jobb på en bow­ling­hall för att ”vän­da ham­bur­ga­re och pann­ka­kor”. (TT)

slutar

MAG­NUS UTVIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.