Fak­ta:

Fa­res Fa­res

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

44 år.

Läm­na­de Li­ba­non för Sve­ri­ge med fa­mil­jen 1987 och kom till Öre­bro. Ef­ter gym­na­si­et plug­ga­de han te­a­ter på Wen­dels­bergs folk­hög­sko­la och bod­de och job­ba­de sju år i Gö­te­borg, på Te­a­ter Ta­mau­er och Gö­te­borgs stads­tea­ter. * Bor: På Sö­der­malm i Stock­holm. ”Jag äls­kar Sve­ri­ge och hop­pas att jag all­tid ska ha min bas här även om jag reser myc­ket.” * Fa­milj: ”Den är stor, ut­spridd över * *

lan­det.”

* Ge­nom­brott: Med ko­me­din Jal­la!jal­la! (2000), re­gis­se­rad av bror­san Jo­sef Fa­res. * Kar­riär i ur­val: Kopps (2003), Dag och natt (2004), Zo­zo (2005), Snab­ba cash (2010), Sa­fe house (2012), Ze­ro dark thir­ty (2012), Fa­san­jä­gar­ne (2014), Ro­gue one: A star wars sto­ry (2016). * Aktuell: Ska snart bör­ja spe­la in ett hem­ligt in­ter­na­tio­nellt pro­jekt. I de­cem­ber på­bör­jas Jour­nal 64, den fjärde och sista fil­men i Jus­si Ad­ler-ol­sen-se­ri­en. Spe­lar hu­vud­rol­len i The Ni­le Hil­ton in­ci­dent, som får pre­miär 29 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.