Sluk­hål or­sa­ka­de fa­brikstopp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En fa­brik stop­pa­des och den när­lig­gan­de äl­ven eva­ku­e­ra­des se­dan ett brus­tet av­lopps­rör or­sa­ka­de ett enormt sluk­hål mitt i ett fa­briks­om­rå­de i Örnsköldsvik.

– Vi spär­ra­de av äl­ven av sä­ker­hets­skäl un­der nat­ten till mån­da­gen ef­tersom vi in­te viss­te hur myc­ket det skul­le ra­sa, hur myc­ket jord­mas­sor som skul­le kun­na dra med sig brå­te, sä­ger Hå­kan Wi­berg vid Örnsköldsviks rädd­nings­tjänst.

Ge­o­lo­ger är på väg för att in­stru­e­ra hur man bäst ska grä­va igen hå­let. (TT)

FO­TO: DOMSJÖ FABRIKER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.