”Vi står vid Bal­ti­kums si­da”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA:S vice­pre­si­dent Mi­ke Pence för­säk­rar de bal­tis­ka län­der­na om lan­dets stöd un­der sitt mö­te med Est­lands pre­si­dent Kersti Kalju­laid i Tal­linn.

– Pre­si­dent Trump har bett mig att vi­da­re­be­ford­ra ett en­kelt med­de­lan­de: Vi står med er och vid er si­da och stö­der fri­he­ten i om­rå­det, sä­ger Pence i sam­band med en fo­to­gra­fe­ring.

Pence och pre­si­den­ter­na i de bal­tis­ka län­der­na hål­ler en ge­men­sam press­kon­fe­rens i dag i Tal­linn. (TT-FNB)

FO­TO: MINDAUGAS KULBIS/AP/TT

USA:S vice­pre­si­dent Mi­ke Pence häl­sar på Est­lands pre­si­dent Kersti Kalju­laid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.