Bomb skul­le göm­mas i kött­kvarn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Pla­ner­na på att stör­ta ett flyg­plan på väg från Syd­ney var ”avan­ce­ra­de”, en­ligt Austra­li­ens re­ge­ring.

Flyg­re­se­nä­rer i lan­det kan vän­ta sig skärp­ta sä­ker­hets­kon­trol­ler på obe­stämd tid.

De skärp­ta sä­ker­hets­åt­gär­der­na in­för­des ef­ter det att fy­ra män i hel­gen greps miss­tänk­ta för att ha pla­ne­rat ett ter­rorat­ten­tat.

Män­nen ha­de pla­ne­rat att de­to­ne­ra en bomb dold i en kött­kvarn, skri­ver fle­ra au­stra­lis­ka me­di­er. De ha­de tänkt ta om­bord bom­ben på ett plan till Mel­la­nöstern som hand­ba­gage.

(Tt-afp-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.