Tri­kå­er släp­per mikro­plas­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Flee­ce har länge an­setts va­ra den sto­ra mil­jö­bo­ven bland klä­der.

Nu vi­sar en ny för­stu­die att and­ra po­ly­es­ter­plagg ock­så släp­per sto­ra mäng­der mikro­plas­ter.

– Vi tes­ta­de tri­kå och då såg vi att det ock­så släpp­te ock­så jät­te­myc­ket mikro­plas­ter, sä­ger Sand­ra Roos på forsk­nings­in­sti­tu­tet Swerea IVF, som med fö­re­tag in­om tex­til­in­du­strin står bakom för­stu­di­en, till Sve­ri­ges Radio.

På kort sikt ska Filip­pa K, ett av fö­re­ta­gen som del­tog i stu­di­en, bör­ja säl­ja en sär­skild tvätt­på­se för syn­tet­ma­te­ri­al. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.