Kräft­fångsten mins­kar i Vät­tern

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

An­ta­let fång­a­de sig­nalkräf­tor i Vät­tern kom­mer att mins­ka med 15 pro­cent jäm­fört med i fjol. Det vi­sar en förs­ta pro­gnos över årets fis­ke som Sve­ri­ges Lant­bruks­u­ni­ver­si­tet (SLU) pre­sen­te­rar.

En­ligt pro­gno­sen kom­mer fångsten att stan­na på 90 gram per bur och natt. Det kan jäm­fö­ras med re­kor­då­ret 2001 då den låg på drygt 300 gram. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.