Ex­tra allsång­s­tim­me med Li­sa

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Var­je som­mar se­dan 2012 har en svensk ar­tist fått en egen allsång­s­tim­me på Skan­sen. I år är det Li­sa Nils­sons tur. Hon slog ige­nom stort med ”Him­len runt hör­net” för 25 år se­dan. Se­dan dess har vi kun­nat se hen­ne i bland an­nat ”Så myc­ket bätt­re”, och hon har hun­nit be­lö­nas med så­väl Rock­björ­nar som Gram­miss­ta­ty­et­ter och Ka­ra­me­lo­diktsti­pen­di­et. Nu är det allt­så Li­sa Nils­sons tur att un­der­hål­la allsång­s­publi­ken på Skan­sen med en di­rekt­sänd tims­lång kon­sert.

– Det är en stor ära att få gö­ra det här. En tim­mes kon­sert på bäs­ta sänd­nings­tid är li­te som att dra den högs­ta vinst­lot­ten, sä­ger Li­sa Nils­son, som har gäs­tat Skan­sen och allsång­en fle­ra gång­er för­ut.

”Allsångs­sce­nen är din: Li­sa Nils­son” sänds di­rekt ef­ter ”Allsång på Skan­sen” som, för­u­tom Li­sa själv, gäs­tas av och

Fo­to: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

I år är det Li­sa Nils­sons tur att spe­la li­ve di­rekt ef­ter ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.