To­kig 1980-tals­fa­milj är till­ba­ka

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Vhs-band, mixta­pes och span­dex – ”The Gold­bergs” är till­ba­ka med en fjärde sä­song. Se­ri­en är en ko­misk nostal­gitripp till­ba­ka till 1980-ta­lets Penn­syl­va­nia och är löst ba­se­rad på ska­pa­ren Adam F Gold­bergs egen fa­milj. I den nya sä­song­en käm­par sys­ko­nen för att stå emot ”kra­mi­sar” och and­ra öm­hets­be­ty­gel­ser från sin kvä­van­de mam­ma Be­ver­ly (Wen­di Mclen­don­co­vey). Dess­utom lyc­kas de bli döm­da till kvar­sitt­ning i sko­lan. VIAPLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.