Por­trätt av Ro­bert Mapplet­hor­pe

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Ro­bert Mapplet­hor­pe gjor­de skan­dal med si­na ero­tis­ka fo­to­gra­fi­er. I ”Mapplet­hor­pe”, det förs­ta läng­re porträttet se­dan hans död, be­rät­tar vän­ner, fa­milj och äls­ka­re om hans liv och konst. SVT2 22.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.