Inskränk Flyg­plat­sen!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Vi bo­en­de på Brunns­berg samt Norr­dal krä­ver ett to­tal­stopp av nu­va­ran­de verk­sam­het på Get­teröns flyg­plats. Kan man in­te vis­tas på sin bal­kong el­ler fö­ra ett sam­tal i sin träd­gård p.g.a flyg­pla­nen kan det räk­nas som en grov olä­gen­het/ ter­ro­rism av des­sa plan. Natt­li­ga öv­ning­ar fram till 23.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.