Fak­ta: Get­terön Ma­ri­na

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Små­båts­ham­nen på Get­terön drivs av för­e­ning­en Get­terön Ma­ri­na. Små­båts­ham­nen in­ne i Var­berg drivs av kom­mu­nen.

* För­e­ning­en har un­ge­fär 480 med­lem­mar.

* Att hy­ra en båt­plats kos­tar un­ge­fär 3000 kro­nor per år. Förs­ta året be­ta­lar man även en in­sats på 9000 kro­nor som man får till­ba­ka om man går ur för­e­ning­en.

* Med­lems­av­gif­ter­na har höjts i takt med att an­ta­let med­lem­mar har mins­kat.

* För­e­ning­en har tre an­ställ­da i ham­nen, året om.

* Pri­set för en gäst­natt är 250 kro­nor per natt.

* Get­terön Ma­ri­na har 21 ställplatser för hus­bi­lar.

* För­e­ning­en har ar­ren­de­rat mark till ställplatser för hus­bi­lar av kom­mu­nen. Mar­ken har ny­li­gen sålts till Eli­as­sons båt­varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.