Ci­tat: Om Kattegattleden

Hallands Nyheter - - Nyheter - Från mark­nads­fö­ring­en av le­den på kattegattleden.se

* ”Kattegattleden – en havsnä­ra cy­kelupp­le­vel­se. Sve­ri­ges förs­ta na­tio­nel­la cy­kel­led är en 37 mil lång cy­kel­led med unikt havsnä­ra lä­ge, som går mel­lan Helsing­borg i sö­der och Gö­te­borg i norr, he­la vägen genom Hal­land. Kattegattleden är in­de­lad i 8 del­sträc­kor och un­der des­sa sträc­kor hit­tar du in­tres­san­ta be­söks­mål, var du kan bo, äta, hy­ra cy­kel och få ser­vice ut­med le­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.