Kock­koll: Se­basti­an Si­de­hed

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Ål­der: 29 år. Gör: Ar­be­tar på Pros­tens Piz­za och Glo­ba­li­ze. Har pre­cis va­rit i Lon­don och ar­be­tat på stjärn­re­stau­rang­en Fat Duck.

Om Fal­ken­berg: Tyc­ker att Fal­ken­berg är en li­ten men bra mat­stad. Främst på grund av al­la bra mat­pro­du­cen­ter i om­rå­det.

Om mat: Har en för­kär­lek för grön­sa­ker. ”Jag tyc­ker kött är över­skat­tat, grön­sa­ker­na som pro­du­ce­ras nu är väl­digt go­da och väl­digt fi­na. Då tän­ker jag, wow – na­tu­ren kan! Vil­ka fär­ger, vil­ka dof­ter, vil­ka sma­ker.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.