Mäk­tig gång­bro in­vigd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SCHWEIZ. Den som nju­ter av spek­ta­ku­lä­ra bergs­vy­er – och sam­ti­digt in­te li­der av höjd­skräck – har nu fått en at­trak­tion att suk­ta ef­ter.

En halv kilo­me­ter lång häng­bro för fot­gäng­a­re har in­vigts i Ran­da i de schwei­zis­ka Al­per­na. Bron är värl­dens längs­ta i sitt slag, en­ligt tu­rist­kon­to­ret i Zer­matt, rap­por­te­rar CNN. Mer ex­akt är bron 494 me­ter lång och som högst 85 me­ter över mar­ken.

Från bron går det bland an­nat att skå­da Mat­ter­horn, Weiss­horn och Ber­nalper­na. (TT)

FOTO: VALENTIN FLAURAUD/KEYSTONE/AP/TT

En halv kilo­me­ter lång häng­bro för fot­gäng­a­re har in­vigts i de schwei­zis­ka Al­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.