14 år för flick­väns­mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Den 21-åri­ge man som åta­lats för kniv­mor­det i vint­ras på sin 19-åri­ga flick­vän i Uppsa­la döms av tings­rät­ten till fäng­el­se i 14 år. Man­nen fälls för mord, brott mot grif­te­frid och mord­brand.

In­för do­men ge­nom­gick 21-åring­en en rätts­psy­ki­a­trisk ut­red­ning som vi­sa­de att han in­te var all­var­ligt störd när brot­ten be­gicks. Åkla­ga­ren ha­de yr­kat på just 14 års fäng­el­se, en­ligt lo­ka­la medier.

Det var i de­cem­ber som man­nen dö­da­de den 19-åri­ga kvin­nan med kniv och där­ef­ter sat­te eld på lä­gen­he­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.