Fy­ra ihjäl­skjut­na vid dom­stol

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

RYSSLAND. Fy­ra per­so­ner har skju­tits ihjäl vid en dom­stol i Moskva, rap­por­te­rar den rys­ka ny­hets­by­rån Ria med hän­vis­ning till en ad­vo­kat. En­ligt ad­vo­ka­ten stod de fy­ra in­för rät­ta i dom­sto­len. I sam­band med att per­so­ner­na för­sök­te ryc­ka åt sig va­pen från sä­ker­hets­vak­ter och ta giss­lan ut­bröt skott­väx­ling.

– Pre­li­mi­nä­ra upp­gif­ter vi­sar att fem brotts­ling­ar har oskad­lig­gjorts. Fö­re det ha­de de gått till at­tack med skjut­va­pen mot sä­ker­hets­vak­ter, sä­ger en käl­la till In­ter­fax. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.