En myc­ket bra dag i Vi­ta hu­set!

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

DONALD TRUMP ef­ter en tur­bu­lent mån­dag i Vi­ta hu­set. Trump ha­de då spar­kat Vi­ta hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­chef Ant­ho­ny Sca­ramuc­ci ef­ter den­nes ”opas­san­de ut­ta­lan­den”. Sca­ramuc­ci rik­ta­de bland an­nat häts­ka och myc­ket grova ut­ta­lan­den mot Vi­ta hu­sets då­va­ran­de stabs­chef Re­in­ce Prei­bus och chefs­stra­te­gen Ste­ve Ban­non i tid­ning­en The New Yor­ker. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.